Zpět

Office Park Nové Butovice se rozroste o poslední budovu C

Office Park Nové Butovice bude bohatší o dalších 7.100 m2 kancelářských ploch s více než 60 parkovacími místy – to vše v budově C, která je čtvrtou fází výstavby administrativního komplexu v dynamicky se rozvíjející Městské části Praha 13. Dokončením budovy C ve 4.čtvrtletí roku 2008, bude dovršen celý projekt Office Parku, jenž patří mezi nejvýznamnější pražské kancelářské komplexy. Investorem a developerem projektu je společnost Nové Butovice Development, dceřiná společnost CSPF (Czech and Slovak Property Fund, B.V.). Architektura celého Office Parku včetně budovy C je dílem Studia acht.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

O pronájem se starají společnosti Cushman & Wakefield a CB Richard Ellis. Generálním dodavatelem je Metrostav. Celkové investiční náklady na výstavbu budovy C dosáhnou zhruba 225 milionů korun.


Budova A

Osmipodlažní budova C nabídne 7.100 m2 celkové kancelářské plochy. Součástí objektu bude také 62 podzemních parkovacích míst. Typické patro disponuje plochou 908 m2. Vedle kvalitní architektury a atraktivního designu, což platí pro všechny budovy Office Parku, nabízejí zdejší prostory možnosti flexibilního řešení kanceláří „šité na míru“ požadavkům jednotlivých nájemců, klimatizaci s možností individuální regulace teploty, 24hodinovou bezpečnostní službu s kontrolovaným vstupem do budovy, nejmodernější bezpečnostní a protipožární systém, otevíratelná okna a nadstandardní kvalitu denního světla. Samozřejmostí jsou kovové stropní podhledy, telekomunikační sítě s využitím optických kabelů a vysokorychlostní výtahy.

Vojtěch Kraus, jednatel společnosti Nové Butovice Development, při příležitosti zahájení výstavby budovy C uvedl: „Jsme velmi rádi, že v podobě budovy C můžeme opět uspokojit poptávku potenciálních zájemců o kvalitní administrativní prostory v příjemné lokalitě s ideální dopravní dostupností. Předchozí tři fáze Office Parku – budovy A, B a D – jsou totiž v současné době již téměř zcela pronajaty. Díky rozšiřování nabídky nejen kanceláří, ale i obchodů, služeb a zábavy se lokalita Prahy 13 postupně stává ideální obchodní zónou.“


Stavba označená písmenem B

Václav Hlaváček ze Studia acht k architektuře projektu dodal: „Za výjimečný rys Office Parku považuji souznění lokality, použitých materiálů i přírody s nádhernými průhledy do okolní krajiny. Základním originálním prvkem projektu, budovu C nevyjímaje, je kvalitní lisovaná cihla, která je svou stavbou i barvou poprvé použita v takovém rozsahu. Cihla projekt zlidšťuje a dodává mu lidskou energii. Office Park považuji za výjimečný i z makroekonomického pohledu, protože kultivuje nejen prostředí z hlediska architektury a urbanismu, ale i z hlediska kultivace pracovní síly. Na jeho konkrétním případě je vidět, jak je svět ´v pohybu´ – vždyť v něm dnes sídlí firmy národností skutečně celého světa.“

Office Park Nové Butovice se skládá z celkem 4 administrativních budov ve čtvrti s velmi silným rozvojovým potenciálem. Podle podzimní analýzy Prague Research Forum poptávka po kvalitních kancelářích v Praze 13 stále stoupá; v prvním pololetí letošního roku dosáhl nárůst kancelářských ploch v Nových Butovicích 12.580 m2. Budova C je čtvrtou a poslední fází výstavby Office Parku, doplňující budovy A, B a D.


Budova C, jejíž realizace právě probíhá

ARCHITEKTURA PROJEKTU
Tvůrcem architektonického řešení je Studio acht. Jeho architekti kladli při zpracování projektu velký důraz na design budov, které se znatelně odlišují od okolní zástavby. Pro venkovní plášť je použita převážně kombinace cihel a skla, což zajišťuje pracovní prostředí s výborným přirozeným osvětlením. Velmi kvalitní lisovaná holandská cihla je základním originálním prvkem celého projektu. V nebývalém rozsahu jsou použity také hliníkové panely kombinované s cihlou. Jde o sendvičové panely, vyvinuté původně pro letecký průmysl. V případě Office Parku Nové Butovice se ukázaly jako vysoce účelné, protože zhruba v 30 metrech výšky dochází k tak vysokému sání větrů, že instalace těchto panelů byla nutností.

Architektonicky jsou všechny objekty pojaty tak, aby vytvářely vizuálně jednotný celek, v němž každá stavba hraje svou důležitou dílčí roli. Dominantou celého administrativního komplexu je věžová stavba budovy D. Okolní krajina je velmi významná pro koncepci celku; mírně zvlněná silueta zeleného obzoru se do projektu včleňuje jako přirozená součást a výrazné pozadí do jeho architektonické kompozice. Office Park nabízí nádherné průhledy mezi domy do volné krajiny. Při výstupu z metra se střetávají dva horizonty: jak bezprostředně blízký, ještě podnícený přírodním osvětlením, tak i horizont vzdálený 30 km. Tato kulisa podle architektů v projektu velmi silně funguje. V neposlední řadě je u exteriéru projektu třeba zmínit výraznou parkovou úpravu, zpříjemňující pracovní prostředí, včetně vodního prvku.

Při tvorbě koncepce exteriéru Office Parku jeho architekti kladli důraz na tranzitní plochu jako možnost pro setkávání lidí. Díky tomu se v bezprostředním okolí budov mohou setkávat lidé, kteří v Office Parku pracují, s rezidenty, kteří tudy jenom procházejí na metro. Celý komplex – přestože není oplocen – je velmi dobře střežitelný díky nonstop bezpečnostní službě.

Projekt Office Park Nové Butovice se stal v roce 2001 vítězem kategorie nových administrativních center prestižní soutěže „Nejlepší z realit“ a též držitelem ocenění časopisu Construction Journal v kategorii „Nejlepší kancelářský projekt“.


Budova D je nejvyšší stavbou komplexu

INVESTOR A DEVELOPER PROJEKTU
Investorem a developerem projektu Office Park Nové Butovice (resp. budovy C) je společnost Nové Butovice Development, dceřiná společnost CSPF (Czech and Slovak Property Fund B.V.). Exkluzivním investičním poradcem a správcem aktiv nemovitostního fondu Czech and Slovak Property Fund B.V. (CSPF), jenž byl založen ve 3. čtvrtletí roku 2004, je CSIA. CSPF se soustřeďuje na investice do středoevropských a východoevropských nemovitostí, zejména v České republice a na Slovensku. Celková hodnota investic, které je CSPF schopen realizovat, dosahuje 400 mil. EUR
CSIA je společný podnik mezi Quinlan Private Golub, přední realitní investiční a developerskou společností ve střední a východní Evropě, a společností CEC Capital Management. Tým CSIA kombinuje mnohaleté zkušenosti z oboru realit a investičního bankovnictví se znalostí středoevropských a východoevropských trhů s nemovitostmi.
CSIA aktivně spolupracuje s řadou subjektů na trhu s nemovitostmi počínaje partnerstvím s developery až po spolupráci s realitními agenty. Zabývá se mimo jiné také budoucími akvizicemi s poskytováním předfinancování (forward funding), zakládáním společných podniků s developery, prodeji a zpětnými pronájmy (sale and leaseback) a nucenými prodeji (distressed sales).

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE: PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ:
Investor a developer budovy C: Nové Butovice Development
Realitní agenti: Cushman & Wakefield, CB Richard Ellis
Architektonické řešení: Studio acht
Cenový dozor: Remin
Generální dodavatel: Metrostav

[carousel-horizontal-posts-content-slider]