Zpět

Odkup pozemků k investiční výstavbě od obcí ušetří až 30% nákladů – musí se jen splnit formality

Expanzi do českých a moravských regionů ohlásila již celá řada obchodních řetězců a poboček rozličných korporací. Podle analýzy největší realitní kanceláře specializované na komerční prostory aaaindustry.cz se dá ušetřit až třetina z pořizovací ceny pozemku odkupem stavební parcely od obcí. Na konečnou cenu mají vliv celkové náklady za výkup pozemků, náklady na vybudování inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. V neposlední řadě i výše poskytnuté dotace od státu, kterou je možné na výkupy vyjednat.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)
„Největší úsporu realizují zájemci v Praze, kde se cena pozemku určeného k průmyslové výstavbě v průměru pohybuje okolo částky 4,3 tisíce korun za metr čtvereční. V těsném závěsu pak logicky následuje Středočeský kraj s cenou kolem 1.830 korun. Samozřejmě pokud pozemek není vybaven inženýrskými sítěmi, jde cena o 15 procent až polovinu dolů,“ uvedl ředitel pro strategii a rozvoj společnosti aaaindustry.cz Břetislav Cieslar.

Prvním krokem pro získání pozemku z majetku obcí je vytipování lokality. Před samotným zahájením jednání o výkupech pozemků je nutno zjistit z územního plánu města či obce, zda jsou vytipované pozemky k dané zástavbě vhodné a nebo zda je možná změna územního plánu. Nutné je také prověření možného napojení inženýrských sítí a napojení na dopravní síť. Většinou dochází k výkupu několika pozemků o různých velikostech tak, aby se získala potřebná výměra.

„Je vždy praktické nákup svěřit do rukou specialistů. Z vlastní zkušenosti víme, že jednání o výkupu pozemků často probíhá i současně s několika vlastníky, kteří mají různé požadavky a podmínky k prodeji. Daná situace se může dále komplikovat, pokud jsou pozemky vlastněny i jinými než soukromými vlastníky – třeba státem – kde může dojít k situaci, že jeden z pozemků vlastní město, další může vlastnit kraj a další pozemkový fond,“ upřesnil Břetislav Cieslar.

Podle analýzy společnosti aaaindustry.cz patří mezi hlavní faktory ovlivňující výběr stavebního pozemku u obchodních společností především klientela, o kterou má firma zájem a dostupnost pro klientelu z blízkého okolí. Dalším rozhodujícím faktorem je dopravní dostupnost, počet obyvatel a nabídka pracovních sil. U průmyslových objektů je pro firmu jedním z hlavních faktorů pro investici dopravní dostupnost a požadovaná infrastruktura. V neposlední řadě i pracovní trh.

Podle Cieslara je praktické využít nabídek a spolupráce s městskými a obecními úřady k získání potřebných výměr ve vybraných lokalitách, kde města a obce mají zpracován územní plán. Zde jsou už vytipované a schválené průmyslové a obchodní zóny s požadovaným zasíťováním a dopravní infrastrukturou, na kterou ve většině případů čerpají obce státní dotace. Dotace tak snižují cenu pozemku.
„V posledních dvou letech se rozšířila poptávka po pozemcích v menších městech a obcích s počtem obyvatel kolem 30 tisíc. Zde je trendem výstavba diskontních prodejen a nákupních center Stop Shop,“ uzavřel ředitel pro strategii a rozvoj společnosti aaaindustry.cz Břetislav Cieslar.

Průměrné ceny pozemků* podle krajů
Kraj Průměrná cena** v CZK/m2

Jihočeský                    730
Jihomoravský            1.170
Karlovarský                  730
Královehradecký           940
Liberecký                    640
Moravskoslezský           430
Olomoucký                  560
Pardubický                  700
Plzeňský                     670
Pražský                    4.300
Středočeský             1.830
Ústecký                      530
Vysočina                     540
Zlínský                        610


Pozn.:

* průměrné ceny stavebních pozemků k bytové, průmyslové a obchodní výstavbě

** do daných cen se promítá i skutečnost vybavenosti pozemku inženýrskými sítěmi, kde se cena může snížit o 15 až 50 procent. Pozemky v průmyslových zónách se pohybují ve výši 30 až 40 procent průměrné ceny stavebního pozemku

[carousel-horizontal-posts-content-slider]