Zpět

Obec Kněžice získala Evropskou cenu za energetickou efektivnost

Prestižní Evropskou cenu za energetickou efektivnost (EEA) převzala v těchto dnech v Drážďanech obec Kněžice na Nymbursku. Ocenění získala za výstavbu unikátní bioplynové stanice s kogenerační jednotkou, která je nyní hlavním zdrojem energie v místě, a za další úsporná opatření, například zvýšení efektivity veřejného osvětlení. Projekt v ceně 135 milionů korun provedla společnost Skanska CZ od března 2006 do září 2007. Investorem byla obec Kněžice, která čerpala 85% prostředků ze strukturálních fondů EU a zbytek prostředků pokryla vlastní půjčkou a dotací ze Státního fondu životního prostředí.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Evropská cena za energetickou efektivnost, European Energy Award (EEA) je cena za dosažení úsporných energetických cílů udělovaná obcím s podporou Evropské komise v rámci programu BALANCE.
Obec Kněžice, jejíž starosta Milan Kazda unikátní stavbu inicioval, nebyla plynofikována a její obyvatelé topili donedávna hlavně tuhými palivy. Chyběla zde i splašková kanalizace, což byl další důvod pro realizaci unikátní stavby.
„Obec Kněžice se rozhodla jít v oblasti vytápění a výroby energií ekologickou a úspornou cestou. Jednalo se o technologicky náročný a komplexní projekt, který má nyní šanci stát se vzorem pro ostatní obce v České republice. Navíc se po dvou litevských stavbách jedná teprve o třetí projekt v zemích střední a východní evropy, který toto významné ocenění získal,“ říká Zdeněk Svoboda ze společnosti Skanska CZ.
Program European Energy Award oceňuje města a obce v rámci Evropské unie, které na svém území iniciují zásadní kroky směrem ke snížení energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie. „Nezávislý auditor ocenil především energetickou soběstačnost obce v celé šíři, která například vedla k významnému snížení emisí CO2 z lokálních topenišť,“ uvedl Juraj Krivošík ze SEVEn, Střediska pro efektivní využívání energie, které tento program koordinuje v České republice a jeho prvním partnerem u nás se stalo právě město Kněžice.
Projekt Energeticky soběstačná obec Kněžice zahrnuje soustavu centrálního zásobování teplem s rozvodem tepla, jíž jako zdroj slouží centrální kotelna na biomasu a bioplynová stanice, která celoročně vyrábí elektřinu a teplo. K ní bylo připojeno 149 automatických předávacích stanic, tj. 92% trvale žijících obyvatel obce, kteří využívají vytápění a ohřev teplé užitkové vody z tohoto systému.
Nyní jsou Kněžice z velké části energeticky soběstačné. Většina budov v obci má ekologické vytápění obnovitelnými zdroji a vyrábějí se zde topné pelety z biomasy. O likvidaci splaškových vod a odpadu z místní farmy se pak stará bioplynová stanice. V ní mohou za poplatek ekologicky likvidovat organický odpad i obyvatelé a firmy z okolních obcí.
Bioplynová stanice má 330 kW elektrický a 405 kW tepelný výkon. Její roční produkce činí přibližně 2.600 MWh elektřiny a kromě elektrického proudu produkuje vysoce kvalitní hnojivo. Kotelna na biomasu má pak výkon 1,2 MW. Část produkce elektrické energie přitom vykoupí společnost ČEZ jako „zelenou elektřinu“.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]