Zpět

Nový povrch XF firmy Tarkett – revoluce v povrchové úpravě přírodního linolea

Přírodní linoleum je populární již více než 100 let pro řadu vynikajících vlastností – přírodní složení, komfort, dlouhou životnost a zejména pro svoji krásu. Snovým Linoleem XF přibyly další velmi důležité přednosti – XF je povrchová úprava, která dává přírodnímu linoleu Tarkett nejvyšší odolnost vůči otěru a chemikáliím a zároveň podstatně ulehčuje a zlevňuje údržbu linolea. Můžeme mluvit o skutečné revoluci v povrchové úpravě linolea.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Společnost Tarkett svoji revoluční povrchovou úpravu XF (X-treme Finish) aplikuje na všechny kolekce svého přírodního linolea již od podzimu 2005. Jde o povrchovou úpravu, která je na linoleum nanášena v tloušťce 22μm v závěru výrobního procesu a díky jejímu dvojímu vytvrzení UV zářením získává tento terpolymer (modifikovaný polyuretan) tvrdost, která odpovídá až 9. stupni Mohsovy stupnice tvrdosti, tzn. že pouze diamant je tvrdší než XF povrch na přírodním linoleu Tarkett.
Mimořádnou tvrdost povrchu XF dokazuje i řada testů provedených v laboratořích Tarkett nebo nezávislých zkušebnách. Například v modifikovaném Taberově testu, který měří úbytek nášlapné vrstvy (po povrchu materiálu rotuje kolečko pokryté smirkovým papírem se zátěží 1 kg, smirkový papír se mění po každých 20 otáčkách), kdy k úplnému prodření povrchu XF došlo až po 400 otáčkách, což je více než dvojnásobek hodnot dosažených u srovnatelných podlahovin (tento test si můžete pomocí jemného smirkového papíru simulovat sami na vzorku linolea XF a porovnat si výsledek s jinými podlahovými materiály zkoušenými stejným způsobem). Poznamenejme, že brusný posyp smirkového papíru je karbid křemíku (karborundum), SiC, který udělá vryp do korundu, ale ne do diamantu. Na Mohsově stupnici zaujímá tak místo mezi 9–10 (zdroj: Wikipedia).
Při testu odolnosti vůči kolečkovému křeslu po 25000 otáčkách (v laboratorních podmínkách to simuluje 10let běžného provozu) nedošlo na povrchu Linolea XF k žádné změně, takže není divu, že firma Tarkett na svoji povrchovou úpravu XF může i pro těžké provozy potvrdit záruku 5 a více let dle konkrétních podmínek. I tuto zkoušku je možné snadno napodobit “lžičkovým testem”, kdy uvidíte, že po nějaké době tření vnějšího dna nerezové lžíce po Linoleu XF pod tlakem dojde dříve ke změně na povrchu kovu, aniž by povrch XF byl jakkoliv narušen, a stopy kovu na povrchu přírodního linolea lze lehce setřít navlhčeným papíro¬vým nebo textilním kapesníkem.


 

Specialisté, které redakce časopisu Stavebnictví a interiér oslovila, připouštějí, že se tvrdost modifikovaného polyuretanu může blížit korundu či diamantu.
Miloslav Škrášek ze společnosti Lasselsberger říká, že „pokud se polyuretan nanáší na povrch lícových ocelových razníků u lisovacích nástrojů pro výrobu dlaždic, kde jsou vysoké nároky na odolnost proti abrazivnímu působení keramických hmot, dosahuje se až tvrdosti Shore D 95“.
Eduard Justa ze SÚKL (Státní úřad pro kontrolu léčiv) říká, že „…nové typy polymerů jsou velmi tvrdé a houževnaté a mohou být i tvrdé jako ‚diamant‘“.
Konečně Hana Kotorová z TZÚS v Plzni poukazuje na možnost, že pokud jsou do polymerů jako plniva použity některé mimořádně tvrdé látky (korund, zirkon apod.), může se výsledný výrobek jevit rovněž jako mimořádně tvrdý (např. 9. st. tvrdosti dle Mohse). Rovněž je možné, že působením zkušebního hrotu na linoleum se vyvolá pouze prohnutí povrchu a nikoli vryp.
Zároveň jsme získali doplňující informace přímo z vývojového pracoviště společnosti Tarkett SAS, ze kterých vybíráme:

  • Vyvinuli jsme specifický druh flexibilní povrchové úpravy, tj. XF vrstvu s tvrdými částečkami, kde každá je obklopena polymerním materiálem. Samotný polymerní materiál z polyuretanových pryskyřic je vytvrzen ultrafialovým zářením do vysokého stupně tvrdosti. I tak zůstává citlivý na poškrábání a otěr, pokud je povrch vystaven abrazivním částečkám jako je písek donesený např. na podrážce bot. Proto jsme doplnili formuli o jeden z nejtvrdších materiálů vůbec, totiž korund (klencový minerál, chemicky oxid hliníku Al2O3), který je měkčí jen vůči diamantu. Když na povrch XF působí abraziva, jsou v kontaktu nikoliv z polymerem, ale s tvrdými částečkami, což vysvětluje vynikající odolnost povrchu XF vůči oděru (může být testováno jednoduchým způsobem kovovým kartáčem). Povrch XF zároveň nabízí extrémně výbornou ochranu proti ušpinění a vůči chemikáliím.
  • Pokud jde o Taberův test, samozřejmě i XF povrch bude postupně ztrácet částečky korundu, ale v porovnání s konkurenčními výrobky mnohokrát méně. Aby se dala kvantifikovat tato vlastnost, Tarkett vyvinul modifikovaný Taberův test, kde se měří odolnost polyuretanu namísto ztráty hmotnosti, jak je tomu u standardního Taberova testu, který je velmi destruktivní a rozdílnosti mezi různými povrchovými úpravami je daleko těžší stanovit. Test byl proveden v naší laboratoři při použití smirkového papíru (3M 312600) a náš interní výsledek ukázal, že povrch XF je 2–3× lepší než povrchy na výrobcích naší konkurence. (Srovnávací test abrazivity byl proveden i nezávislou rakouskou zkušebnou se stejným výsledkem, zkušební protokol můžeme v případě potřeby dodat.)

Ze zmíněných vlastností vyplývá, že přírodní linoleum Tarkett s povrchovou úpravou XF přináší velké úspory nákladů ve srovnání s linoleem bez tohoto povrchu nebo ve srovnání s některými jinými pružnými podlahovinami, protože:

  • Zcela odpadá úvodní složité a cenově náročné napouštění linolea po pokládce a jeho následné odmývání a opětovné nanášení při periodických údržbách.
  • Díky velmi vysoké odolnosti vůči znečištění a chemikáliím je čistění Linolea XF snadnější a levnější zhruba o 30 %.
  • Povrchová úprava XF šetří více než 50 % množství na údržbu potřebné vody (doporučuje se denní suché nebo vlhké vytírání, při kterém stačí mírně navlhčený mop – povrch musí být po tomto vytírání opět zcela suchý do 20 vteřin), saponátů a energie. Rozsah docilovaných úspor si nejlépe představíme na příkladu průměrné nemocnice, která je vybavena konvenčními podlahovinami a která tak v průměru spotřebuje ročně 7.000l leštidla na konvenční podlahy a k tomu kolem 350.000 l vody – tato množství stačí vynásobit jednotkovými cenami a rychle vidíme, kolik uspoří Linoleum XF nákladů v absolutních částkách.
  • Vynikající náklady po celou dobu životnosti (“Life cycle cost”) – náklad na podlahovinu a její pokládku představuje pouze asi 8 % celkových nákladů na podlahu po celou dobu jejího užívání, a proto je zřejmé, že se vyplatí na ní nešetřit a tím spořit zbylých 92 % nákladů, které jsou tvořeny cenou údržby dané podlahy (např. o něco vyšší cena Linolea XF se ve srovnání s linoleem bez této úpravy díky úspoře údržbových nákladů finálnímu uživateli vrátí zpět nejdéle do roka).

 

Zmiňované vynikající technické vlastnosti mají všechny kolekce Tarkett, které k tomu navíc nabízejí velmi zajímavé barevnosti, konkrétně:

Kolekce VENETO XF se vyrábějí v tl. 2,0–2,5–3,2 mm a nabízejí 44 barevných odstínů klasického mramorovaného vzoru jak v klasických, tak velmi moderních barvách. V rámci kolekce Veneto se nabízí také její akustická verze VENETO ACOUSTIC XF v tl. 4,0mm nebo i čtverce 50×50 v tl. 2,5mm VENETO TILES XF.
Kolekce TOSCANO XF vtl. 2,5mm zahrnuje 8 kontrastních mramorovaných vzorů, kolekce ETRUSCO XF ve stejné tloušťce potom 9 hladkých atraktivních uni-barev, které jdou zajímavě kombinovat například se stejnými barevnými odstíny kolekce Veneto. Kolekce NARNIDUR XF (tl. 4,0mm) v8 barvách je určena pro prostory s extrémní zátěží nebo pro tělocvičny. Nabídku uzavírá dílcové linoleum na HDF deskách VENETO SOLUZIONE XF, které díky možné kombinaci 14 barev a obdélníkových a čtvercových dílců umožňuje v interiérech vytvářet na podlahách zajímavé vzory. Několik námětů na dotvoření dekorace interiérů přírodním linoleem XF firmy Tarkett vidíte na fotografiích.

Tento článek byl publikován v měsíčníku Stavebnictví a interiér 10/07.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]