Zpět

Nový domov roku 2007

Soutěžní přehlídka „Nový domov roku 2007“ je letos vyhlašována již šestým rokem a jako taková se stává prestižní akcí v soutěži dokončených a realizovaných staveb pro účely bydlení, a to jak mezi autory projektů, tak investory či soukromými majiteli staveb.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Přehlídku realizovaných staveb pro bydlení dokončených v letech 2006 až 2007 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 40 soutěžních návrhů.

Ceny soutěžní přehlídky „Nový domov roku 2007“ se udělovaly ve čtyřech vyhlášených kategoriích:

  • novostavba rodinného domu (19 soutěžních návrhů)
  • novostavba bytového domu (13 soutěžních návrhů)
  • rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení (8 soutěžních návrhů)
  • výstavba bytů v domech zvláštního určení (nebyla udělena, protože se nepřihlásil žádný soutěžní návrh)

Kritéria hodnocení bez hierarchického rozlišení byla následující:

  • úroveň architektonického řešení stavby
  • konstrukční řešení
  • umístění stavby v daném prostředí
  • využití pozemku, parkování, garáže
  • provedení stavby
  • ekonomická a energetická náročnost stavby

Porota složená z předních odborníků, kteří se dlouhodobě věnují právě bytové výstavbě, posuzovala všechny předložené dokumentace neanonymně. Vybrané stavby byly odbornou porotou osobně prohlédnuty a posuzovány na místě samém. Nemohlo tedy dojít k tomu, že by byla oceněna především kvalitní fotografie a ne kvalitní stavba.

Konečné rozhodnutí o udělení cen a odměn v jednotlivých kategoriích

1. kategorie – novostavba rodinného domu

1. cena ve výši 35 000 Kč
Štěpán Valouch, Jiří Opočenský
soutěžní návrh č. 14 – rodinný dům Svitavy

2. cena ve výši 20 000 Kč
Jaroslav Wertig, Prokop Tomášek, Boris Redčenkov
soutěžní návrh č. 02 – dům Eggo, Praha 3

3. cena ve výši 15 000 Kč
Markéta Smrčková ve spolupráci s ateliérem Lennox Architekti
soutěžní návrh č. 15 – rodinný dům Šnek

2. kategorie – novostavba bytového domu

1. cena ve výši 35 000 Kč
Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Laco Fecsu, Tomáš Pavlík, Petra Čížková, Olga Rosová
soutěžní návrh č. 32 – Viladům Vidoule, Praha 5

2. cena ve výši 20 000 Kč
Tomáš Pilař
soutěžní návrh č. 20 – obytný soubor na Krutci, Praha 6

3. cena ve výši 15 000 Kč
Roman Gale, Michal Palaščák
soutěžní návrh č. 27 – bytový dům Zderadova, Brno

3. kategorie – rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení

1. cena ve výši 35 000 Kč
Zdeňka Vydrová
soutěžní návrh č. 34 – rodinný dům Břeclav

2. cena ve výši 20 000 Kč
Tomáš Vychodil
soutěžní návrh č. 37 – rezidence Šatlava, Hradec Králové

Porota složená z předních odborníků, kteří se dlouhodobě věnují právě bytové výstavbě, posuzovala všechny předložené dokumentace neanonymně. Vybrané stavby byly odbornou porotou osobně prohlédnuty a posuzovány na místě samém. Nemohlo tedy dojít k tomu, že by byla oceněna především kvalitní fotografie a ne kvalitní stavba.

Složení poroty:
Radek Kolařík (předseda poroty, člen ČKA)
Daniela Grabmüllerová, MBA (ředitelka odboru bytové politiky, MMR)
Pavel Rakouš (poradce ministra, MMR)
Martina Hovořáková (poradkyně ministra, MMR)
Tamás Nagy (člen maďarské Komory architektů)
Petr Stolín (člen ČKA )
Milan Nytra (člen ČKA)
Josef Patrný (člen ČKA, náhradník)
Zdeněk Trefil (člen ČKA, náhradník)
Petr Kalivoda (ředitel odboru územních vazeb, MMR, náhradník)

[carousel-horizontal-posts-content-slider]