Zpět

Moravskému divadlu Olomouc slouží další zrekonstruovaný objekt

Dne 31. srpna byla završena další etapa rekonstrukce Moravského divadla Olomouc. Za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatíka a primátora města Olomouce Martina Novotného začal svému účelu sloužit zrekonstruovaný provozní objekt Moravského divadla Olomouc, označovaný jako objekt „C“.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

V nově zrekonstruované budově je umístěna žehlírna a prádelna, jedna velká zkušebna a dvě menší zkušebny (Korepetice 1 a 2), kancelář ředitele a další administrativní zázemí divadla (zasedací místnost, kanceláře účetních, náměstků apod.), videocentrum, šatny herců, zázemí pro další personál (údržbáři, obsluha kulis a přípravy jeviště), vlásenkárna, maskérna, ladírny a divadelní restaurace. Zcela nový je panoramatický výtah v atriu divadla.
Protože divadlo leží přímo v historickém centru Olomouce, jedná se nemovitou kulturní památku a rekonstrukce probíhala za plného provozu, stavbaři se během rekonstrukce potýkali s řadou problémů. Kvůli absolutnímu nedostatku místa bylo nezbytné veškerou suť nakládat přímo na nákladní automobily a ihned odvážet, byla prováděna letmá montáž bez meziskládek.
Důvodem pro zahájení náročné rekonstrukce byl velmi špatný stav objektu. Zcela nevyhovující byly hygienické podmínky v budově i její dispoziční řešení. Šatny uměleckého provozu měly nedostatečné hygienické vybavení a nedostatečný byl i jejich počet. Značně poddimenzované byly i zkušebny a prostory kostýmního úseku. Nezbytné byly opravy všech omítek, obkladů, dlažeb, podlahových krytin, dále oken, dveří a izolací. Na mnoha pracovištích byla zvýšená hladina hluku a chyběla klimatizace. Výrazně přetížené byly svislé konstrukce a zejména základy budovy. Stejně nekvalitní bylo i technické vybavení – topení a elektroinstalace. Během demoličních prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo. Musely být proto okamžitě sanovány, popřípadě vyměněny.
„Dokončení této etapy rekonstrukce vytvoří olomouckým divadelníkům ještě lepší podmínky pro jejich práci a já doufám, že se tak můžeme těšit na nové zajímavé umělecké projekty,“ řekl Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS.
Rekonstrukce divadla byla zahájena I. etapou už v letech 1991-1993. Bylo provedeno statické zabezpečení historické budovy, byla opravena střecha a sociální zařízení pro diváky. Rekonstrukcí prošlo i hlediště a jeviště získalo novou technologii. V roce 2006 začala II. etapa, která zahrnovala rekonstrukce objektu „D“, dokončeného v květnu 2006, a objektu „C“.
Investorem rekonstrukce je statutární město Olomouc, projekt vypracovala firma Stavoprojekt Olomouc a stavbu realizovala OHL ŽS, Divize Stavitelství Olomouc od srpna 2006 do července 2007. V srpnu pak probíhalo stěhování divadelního provozu do zrekonstruovaných prostor. Celkové náklady na rekonstrukci objektu „C“ dosáhly 135 mil. Kč včetně DPH, z čehož 20 mil. Kč uhradilo Ministerstvo kultury formou dotace. „Všichni jsme velice vděčni našemu zřizovateli – tedy statutárnímu městu Olomouc, že zcela nevyhovující a opotřebovanou budovu dal tak velkoryse opravit,“ zhodnotil rekonstrukci ředitel Moravského divadla Václav Kožušník.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]