Zpět

Mezibytové stěny jinak

Mezibytové stěny ze sádrokartonu? Proč ne. Rigips je má a říká jim bezpečnostní příčky. Při zachování všech výhod systémů suché výstavby, jako jsou nízká hmotnost, vysoké hodnoty akustické izolace či požární odolnosti a v neposlední řadě i rychlost výstavby, přinášejí bezpečnostní příčky Rigips oproti standardním systémům i bezpečnost proti neoprávněnému vniknutí a navíc i úsporu místa a finančních prostředků.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Mezibytové stěny (tj. stěny mezi dvěma byty či mezi společnými prostory domu a domácností) musí splňovat určité požadavky na akustiku a požární odolnost. Budou-li navíc pořizovací náklady těchto stěn nižší a samotná stěna bude při zachování všech parametrů užší, umožní lepší využití půdorysu a zvětšení cenné plochy bytu. Což jsou zajisté nezanedbatelné výhody. Podívejme se tedy blíže na některé technické parametry vybraných typů mezibytových stěn.

Požární bezpečnost
Dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty čl. 8.1.2 je požadovaná požární odolnost požárních stěn v nadzemních podlažích: 60 minut pro IV. stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, 90 minut pro V. stupeň požární bezpečnosti požárního úseku. Samostatným požárním úsekem se rozumí každý byt v obytných domech (viz ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování).
Požární odolnost pro IV. i V. stupeň splňují jak bezpečnostní konstrukce Rigips a Duragips, tak i zděné příčky.

Akustika
Požadavek na váženou stavební neprůzvučnost stěny: R´w = min. 52 dB (dle ČSN 73 0532 „Ochrana proti hluku v budovách“)
Na rozdíl od jednovrstvého zdiva z pórobetonových bloků splňují bezpečnostní příčky Rigips i Duragips požadavky normy na vzduchovou neprůzvučnost mezibytové stěny.

Tloušťka stěny a náklady na její postavení
Žádná norma, která by definovala ideální tloušťku stěny či náklady na její postavení, neexistuje. Nicméně žijeme v tržní ekonomice, kde každý centimetr navíc hraje svou roli a každá navíc vydělaná koruna potěší. 
Bezpečnostní příčky Rigips i Duragips mají výrazně menší stavební tloušťku než zděné příčky srovnatelných parametrů. Umožňují lepší využití prostoru a hlavně přinášejí zvětšení plochy bytu, což je klíčem k významnému ekonomickému přínosu.

 
Obr. 1: Bezpečnostní  příčky Rigips vycházejí konstrukčně i technologicky z konstrukcí standardních sádrokartonových příček. Pro zvýšení bezpečnosti jsou do konstrukce vloženy dvě vrstvy ocelového plechu a výztuhy z profilu CD

 
Obr. 2: Bezpečnostní příčky Duragips vycházejí konstrukčně i technologicky z konstrukcí kombinovaných příček Duragips (sádrokarton + sádrovlákno). Pro zvýšení bezpečnosti je do konstrukce vložena vrstva ocelového plechu.

Příklad:
Pro ilustraci uvádíme jeden příklad úspory nákladů při návrhu příčky Duragips 3.38.02 oproti masivní zděné příčce. Při výpočtu vycházíme z průměrného bytu v České republice o rozloze 68 m2 a z průměrné délky mezibytových stěn 15m.  
Cena příčky Duragips tl. 126 mm (omítka není třeba): 1.160,- Kč/m2
Cena zděné příčky z cihelných bloků tl. 300 mm včetně omítky: 1.770,- Kč/m2
Cenový rozdíl při výšce příčky 3m ve prospěch příčky Duragips: 1.830,- Kč/bm
Celkový cenový rozdíl v nákladech na pořízení mezibytové příčky pro tuto bytovou jednotku: 27.450,- Kč (1 830,- Kč/bm x 15 m)
Při použití příčky Duragips se zvětší plocha bytu o cca 2,6 m2. Jakým ekonomickým přínosem těchto drahocenných 2,6 m2 může být, si lehce spočítáte sami v závislosti na lokalitě a tržní hodnotě 1 m2 plochy bytu.

Název konstrukce Opláštění Číslo konstrukce Tloušťka ceny (mm) Vzduchová neprůzvučnost Rw (dB) Hmotnost (kg/m2) Směrná pracnost (hod/m2) Celková cena za m2

Bezpečnostní mezibytové příčky Rigips       

jednoduchá kovová konstrukce CW 75 2x RB (A) 12,5+2x plech tl. 1mm 3.40.05 B3 127 61 57 1,77 1280
dvojitá kovová konstrukce CW 50+50 2x RB (A) 12,5+2x plech tl. 1mm 3.41.01 B3 155 62 59 2,33 1430

Bezpečnostní mezibytové příčky Duragips       

jednoduchá kovová konstrukce CW 75 1x RB (A) 12,5+Rigidur 12,5+1x plech tl. 0,8mm 3.38.02 B3 126 57 58 1,77 1160
dvojitá kovová konstrukce CW 50+50 1x RB (A) 12,5+Rigidur 12,5+1x plech tl. 0,8mm 3.39.02 B3 155 60 60 2,33 1310

Masivní příčka z cihelných bloků        

masivní příčka z cihelných bloků, jádrová omítka+štuk  

250 55 304 1,87 1520

masivní příčka z cihelných bloků, jádrová omítka+štuk 

300 56 362 1,94 1770

Stavebně-technické parametry a ceny zděných příček vychází z veřejně dostupných technických podkladů a z poskytnutých informací výrobců cihelných bloků. Stavebně-technické hodnoty mezibytových příček Rigips a Duragips vychází z měřených parametrů. Ceny jsou pouze orientační a bez DPH. Zahrnují přímý materiál, přímé mzdy a náklady na stroje.

 

Bezpečnostní příčky Rigips vycházejí konstrukčně i technologicky z konstrukcí standardních sádrokartonových příček. Pro zvýšení bezpečnosti jsou do konstrukce vloženy dvě vrstvy ocelového plechu a výztuhy z profilů CD. 
Bezpečnostní příčky Duragips vycházejí konstrukčně i technologicky z konstrukcí kombinovaných příček Duragips (sádrokarton + sádrovlákno). Pro zvýšení bezpečnosti je do konstrukce vložena vrstva ocelového plechu.

Tento článek byl publikován v měsíčníku STAVEBNICTVÍ a interiér 10/07.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]