Zpět

Konstrukce Duragips dokáže ochránit váš majetek

Společnost Rigips, přinesla na český trh nové řešení oddělení bytů a všech prostorů se zvýšenými nároky na ochranu majetku v kombinaci se zvýšenou mechanickou odolností pomocí tzv. bezpečnostních příček Duragips. Tato nová technologie v systémech suché výstavby umožňuje nejen dosažení vysokého standardu bydlení z hlediska bezpečnosti a akustického komfortu, ale vzhledem k velmi malé celkové tloušťce konstrukce i výraznou úsporu místa.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Sádrokartonové příčky patří mezi nejrozšířenější konstrukce systémů suché vnitřní výstavby. Možnost jejich praktického použití je široká a zahrnuje téměř všechny oblasti pozemního stavitelství. Uplatnění najdou jak při rekonstrukcích starého bytového fondu, tak v novostavbách, při výstavbě bytových, občanských i průmyslových staveb. Na všech stavbách se ve větší či menší míře projeví výhody tohoto moderního způsobu stavění bez použití „mokrých“ stavebních procesů. Především rychlost výstavby, nízká hmotnost, požární odolnost a vysoké hodnoty zvukové izolace.
Neustálý růst požadavků na kvalitu bydlení nutí stavební společnosti ke stále novým a novým inovacím, a tak došlo i na bezpečnostní konstrukce Rigips.

Systém tzv. bezpečnostních příček Duragips si zachovává všechny vynikající vlastnosti sádrokartonových bezpečnostních příček Rigips, avšak přidávají díky použití sádrovláknitých desek Rigidur, vysokou mechanickou odolnost povrchu příčky, při zachování tloušťky konstrukce. Výhodou je také zjednodušení montáže a v neposlední řadě i podstatné snížení ceny.
U bezpečnostních příček Duragips odpadá montáž jedné vrstvy vyztuženého ocelového plechu, a i přes toto „odlehčení“ konstrukce bylo při všech prováděných zkouškách dosaženo výsledků – díky kterým můžeme hovořit o tom, že vznikla příčka, která je bezpečná proti násilnému proniknutí. Případný „narušitel“ by se musel vypořádat se sestavou vzájemně propojených různorodých materiálů. Bezpečnostní příčky Duragips jsou kategorizovány do bezpečnostní třídy BT 3, čímž dokonce překračují požadavky pojišťoven na zabezpečení majetku.
Kromě uvedené bezpečnosti vykázaly bezpečnostní příčky další zajímavou vlastnost: již tak vysoké hodnoty neprůzvučnosti běžných sádrokartonových příček byly bezpečnostní úpravou ještě dále zvýšeny. Výsledky měření v autorizované zkušebně ukázaly, že akustické vlastnosti základní bezpečnostní příčky Duragips o celkové tloušťce 126 mm výrazně překračují normové hodnoty neprůzvučnosti požadované pro zvukovou izolaci mezi dvěma hotelovými pokoji či bytovými jednotkami. Kombinace všech uvedených vlastností přímo nabízí využití bezpečnostních příček Duragips ve výstavbě bytových objektů.

Závěrem můžeme říci, že bezpečnostní příčka Duragips je novým trumfem v rukách projektantů, investorů a v neposlední řadě i následných uživatelů nově stavěných bytů. Toto řešení dělících konstrukcí mezi byty má vynikající akustické, požární i bezpečnostní parametry a je ekonomicky výhodné, protože přidává užitnou plochu, a díky suché technologii výstavby zkracuje i celkovou dobu stavby a tím i náklady na pořízení bytu.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]