Zpět

Hochtief CZ se stal členem Stavebního klastru Ostrava

Stavební klastr Ostrava se zaměřuje na spolupráci stavebních společností, na oblast terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje nových stavebních technologií a materiálu a navazujících odvětví, včetně renovace domů pro bytové a nebytové účely postavených panelovou technologií. Těch je v Ostravě a okolí velké množství, a s nimi i mnoho problémů, které čekají na řešení. V čele klastru je představenstvo, jehož členem se v květnu 2007 stal také marketingový ředitel divize Morava akciové společnosti Hochtief CZ, Martin Stančík.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Pro ty, kdo se ještě nesetkali s termínem klastr, jen pro informaci: klastr je soubor regionálně propojených společností a přidružených institucí a organizací. Jde tedy o spojení podnikatelské sféry s oblastí vzdělávání, kterým jde o zvýšení konkurenceschopnosti, inovací a posílení exportní schopnosti členů klastru. Díky vzájemné spolupráci totiž získají konkurenční výhody, ke kterým by se společnosti jinak těžko dopracovaly.
Podpora vzniku a rozvoje klastrů je zajištěna programem Klastry v rámci Operačního programu průmysl a podnikání, jehož hlavním finančním zdrojem jsou strukturální fondy EU a státní rozpočet ČR.
Do poloviny září má být předložen projekt pro druhou etapu založení a rozvoje Stavebního klastru v Ostravě. „Máme třicet členů,‘ řekl médiím předseda představenstva a manažer klastru Antonín Laš s tím, že pro založení klastru je požadováno nejméně patnáct. „Pokud splníme všechny podmínky a žádost nám bude schválena, mohl by klastr v následujících letech čerpat evropské prostředky vyčleněné na léta 2007 až 2013.“
Hlavním cílem sdružení je poskytovat svým členům, tj. stavebním firmám, bankám, bytovým družstvům, společenstvím vlastníků, městům a obcím a dalším subjektům kompletní informace a servis související s přípravou a realizaci projektů počínaje službami spojenými s přípravou staveb, přes vyhledávání finančních zdrojů, až po realizaci staveb a hlídání kvality stavebních prací.

Zdroj: TZ Hochtief CZ

[carousel-horizontal-posts-content-slider]