Zpět

Dřevěný dům roku 2008

Pod patronací Ministerstva zemědělství ČR a dalších odpovědných resortů, České komory architektů a Nadace dřevo pro život, byl dne 30. listopadu 2007 zahájen druhý ročník architektonické soutěže Dřevěný dům. Cílem soutěže je vybrat nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického, úspor energií a dalších kritérií. Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní bydlení a zároveň požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Soutěž Dřevěný dům 2008 podporuje Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. „Naší snahou je motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého životního prostředí minimálně zatěžujícího bydlení, s orientací na nízkou energetickou náročnost,“ řekl Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství.


RODINNÝ DŮM | 1. místo – Petr Jureček, Michal Kotlas – ročník 2007

Po odborné stránce se na realizaci soutěže významně podílí Česká komora architektů, která poskytla své bohaté zkušenosti s pořádáním architektonických soutěží.
„Již první ročník zaujal natolik, že svým rozsahem byl největší architektonickou soutěží za posledních patnáct let. Účastníci budou opět soutěžit ve dvou kategoriích – rodinný dům a bytový dům. Předkládané návrhy bude posuzovat porota na základě přísně stanovených kritérií,“ uvedl předseda hodnotící poroty Josef Smola.
Kritéria hodnocení zahrnují architektonickou a výtvarnou kvalitu návrhu, kvalitu objemového, dispozičního a funkčního řešení, technologickou a konstrukční vyspělost řešení, investiční náročnost při realizaci a energetickou koncepci.
Tomu odpovídá i výše stanovených cen za vítězné návrhy, a to v obou kategoriích shodně: 250.000 Kč. Celkem bude na ceny a odměny rozděleno 1,200.000 Kč.
Nadace dřevo pro život si vytkla za cíl obnovit vztah společnosti ke dřevu. Proto jsme rádi, že první ročník této soutěže ukázal nečekanou životaschopnost a my se dnes můžeme podílet na vyhlášení druhém ročníku. Těším se na vítězné projekty, které budou vyhlášeny dne 24. dubna 2008 v rámci brněnského mezinárodního stavebního veletrhu IBF,“ uvedl Tomáš Pařík, předseda správní rady nadace.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]