Zpět

Bydlení pod střechou z plechu – Volba vhodné difúzní folie a skladba střešního pláště

Krytina LindabTopline je Vám pravděpodobně velmi dobře známá všem dobrým klempířům, ale také laické veřejnosti – vám zákazníkům. Je to krytina profilovaná do tvaru klasických skládaných tašek. Materiálem pro její výrobu je žárově pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 0,5 mm. Plech je opatřený ochrannými vrstvami na bázi laku. Materiál je vysoce odolný a pevný, velmi dobře čelí náročným klimatickým podmínkám. Poskytuje mimořádně vysokou životnost, která se pohybuje v rozmezí 40 – 60 let, v závislosti na konkrétním prostředí a podmínkách.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)
Výhodou je váha a minimum spár
Krytina LindabTopline se nabízí v povrchových úpravách Polyester, HB Polyester a Polyester Mat, celkem ve více než dvaceti barevných odstínech, které lze sladit s ostatními prvky, okapovým systémem. Velmi dobře se kombinuje s barvou omítky a tím vytváří estetický celek.
Nízká hmotnost 5 kg/m2 hmotnost je další z výhod krytiny Topline. V případě novostavby lze díky tomu ušetřit na dimenzi krovu a základů značné finanční prostředky, v případě starších budov pak šetří náklady na rekonstrukci krovu. V případě staticky neúnosných nebo lehkých krovů je lehká střešní krytina jediným východiskem. Výška vln krytiny Topline je 42 mm, což výrazně ovlivňuje tuhost pásů. Díky tomu se při montáži krytina neprohýbá a neláme. Dodává se v pásech o fixní šířce a délce podle potřeb a přání zákazníka. Krytina Topline je navíc vybavena dvěma pojistnými vodními drážkami, které spolehlivě odvádí vodu a prakticky znemožňují možnost zatečení vody pod krytinu. Lindab Topline je ucelený systém všech potřebných prvků, které zajišťují bezvadnou funkci střešního pláště, který může být doplněn o okapový sytém a bezpečnostní prvky střech.
Další výhodou profilované plechové krytiny Topline je možnost montáže na nízké sklony, a to již od 14˚, bez nutnosti bednění a podobných přídatných vrstev skladby. Povrch krytiny je naprosto hladký, nezachytávají se na něm nečistoty a není nutná téměř žádná údržba.
Charakteristickou vlastností pro LindabTopline je vysoká kvalita zpracování a přesnost. Montáž provádí firmy, které absolvovaly odborná školení a získaly certifikát společnosti Lindab. Montáž krytiny Topline je pro zkušené montážníky je snadná a rychlá.

Bydlení pod střechou
Dříve než ale začnete s laťováním a samotnou pokládkou krytiny je potřeba zvolit správnou skladbu střešního pláště. Je důležité zvážit, k čemu bude podkrovní prostor v budoucnu sloužit a podle toho zvolit správné řešení. Bude-li podkroví neobydlené (nevytápěné) a nezateplené není třeba řešit složitou střešní skladbu, ale je dobré použít kvalitní difúzní folie, které jsou kontaktní a plně otevřené tzn. umožňují prostup vodních par min. 1.200 g/m2 za 24hod. Rozhodnete-li si v budoucnu takovýto střešní prostor změnit na obydlené podkroví, lze to díky takto zvolené folií provést bez větších problémů.
V případě že podkroví bude obydlené je použití takovéto difúzní folie nezbytné a není dobré tuto část střešního pláště podceňovat. Ať už bude folie ležet na bednění nebo přímo na tepelné izolaci je vždy nutné dostatečně provětrat prostor mezi difúzní folií a krytinou. K vytvoření takové větrací mezery jsou určeny kontralatě, nejlépe 40 x 60 mm, které nám vytvoří provětranou mezeru mezi okapovou hranou a hřebenem. Takto vzniklé nasávací otvory opatříme ochranou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem, který zabrání vniknutí ptactva, hmyzu, listí atd. do podstřešního prostoru. Větrací mřížku lze nahradit těsnícím pásem LPTPU. Toto je vhodné zvláště v případech kdy má střecha nízký sklon, nebo jedná-li se o návětrnou stranu.

Příklad střešní skladby
1 – šroub s těsnící podložkou
3 – tašková tabule LPA
4 – latě
5 – difúzní folie
6 – tepelná izolace
7 – kontralať
21- krokev
24 – těsnění LPTPU (lze použít také větrací mřížku OVM)
25 – ochranný větrací pás OVP
27 – okapový plech
28 – žlaboví hák

Nyní se poučíme z praxe, kdy bylo ve skladbě a konstrukci střešního pláště uděláno hned několik chyb.

Zmíněný objekt se nachází v horské oblasti s extrémními zimními podmínkami. Podkrovní prostor je zcela využitý jako obytné podkroví. Už to nám napovídá, že zde může díky extrémním rozdílům teplot vně a uvnitř budovy docházet k úniku tepla, par a následné tvorbě kondenzátu, který se vytvoří na spodní straně studené krytiny. Jak tomu zabránit, nebo alespoň v co největší míře zamezit vzniku kondenzátu a jeho následnému vniknutí do tepelné izolace?

Výběr fólie
Pokud budeme postupovat dle montážního návodu, tak jako první je důležité zvolit vhodnou a kvalitní difúzní folii. Ta by měla být plně difúzně otevřená což předpokládá možnost prostupu par minimálně 1.200 g/m2/24hod. a více. Dále by tato folie měla být kontaktní, aby ji bylo možné pokládat přímo na tepelnou izolaci, nebo bednění. Kontaktní folie nám tak umožní využít celou výši krokví pro tepelnou izolaci, kterou tak můžeme domáčknout až k samotné folii.

Odvětrání je základ
Dále je nutné dobře odvětrat prostor mezi krytinou a difúzní folií tak, aby nám tato větrací mezera odvedla co největší množství par dříve než stačí zkondenzovat. Rozměry kontralatě doporučuji minimálně 40 x 60 mm a větší. Dalším důležitým krokem po provedení tepelné izolace, je provést parotěsnou zábranu, která by měla být 100% těsná. Vezmeme-li ovšem v úvahu, že provedení parotěsné zábrany nám komplikuje tvar podkrovních místností, elektroinstalace, střešní okna atd., je víc než pravděpodobné, že se nějaká ta netěsnost v parozábraně najde a z tohoto důvodu je zde důležité již zmíněné odvětrání a difúzní folie.

Kde se stala chyba
U zmiňovaného objektu, bylo bohužel opomenuto skoro vše. Zásadní chyba nastala už při volbě folie. Byla zvolena naprosto nevhodná folie (perforovaný igelit) s hodnotou prostupu par přibližně 60 g/m2/24hod. Tento typ folie je samozřejmě nekontaktní a je nutné provést větrací mezeru jak nad folií, tak i pod ní.
Vzhledem k povětrnostním podmínkám, kterým je objekt vystaven, považuji tento typ folie za naprosto nevhodný a to i v případě, že by byla dodržena technologie pokládky. Vzhledem k tomu, že nikdo nepočítal s nutností odvětrání pod folií, vznikly velké komplikace, již v průběhu stavby v podobě mokrých krokví, vlhkosti v podkroví a neustále se tvořícímu se kondenzátu na spodní straně difúzní folie (i když v tomto případě se slovo difúzní moc nehodí). Díky špatné volbě folie tak vznikla v podstatě velmi těžko řešitelná situace.

Dvě řešení
Nabízejí se zde dvě extrémní řešení. V případě prvním, budeme-li chtít vyměnit folii za kontaktní plně otevřenou, musíme demontovat krytinu i laťování a položit folii novou. Vzhledem k technologii kotvení krytiny LindabTopline, která je jinak velmi vhodnou volbou na tento objekt, a to hlavně díky své nízké hmotnosti, jak bylo zmíněno v úvodu článku, nelze opětovně použít demontované šablony a je třeba položit krytinu novou. To samozřejmě zvyšuje náklady.
 

Druhým méně nákladným řešením je ponechat difúzní folii a vytvořit větrací mezery mezi krokvemi, kam se natáhne kvalitní difúzní folie ze spodní strany krokví a následně vytvoří konstrukce pro upevnění tepelné izolace a sádrokartonu. Je třeba si ovšem uvědomit že se tím celá skladba posune o cca 200 – 300 mm do podkrovních prostor a tak se nám celé podkroví významně zmenší.

BŘECLAV
Několik praktických tipů na montáž Topline přinášíme také prostřednictvím obrazu:


Krytina Topline připravená k montáži. 6 m je maximální délka, při které lze s krytinou na střeše bezpečně manipulovat. Díky vlně vysoké 42 mm se krytina tolik neprohýbá a naláme. Dalším efektem, který výška vlny skýtá je věrné napodobení skládané krytiny a vysoce estetický dojem na pohled.


Přesnost šablon je jednou ze základních předpokladů pro snadnou montáž. Díky přesnosti do sebe tabule přesně zapadají. To je podstatné z hlediska rychlosti montáže, výsledného díla, funkčnosti střechy, ale také to jistě oceníte při montáži při montáži v těžko dostupných místech např. na střeše s velkým sklonem.


Kotvení krytiny Topline se provádí speciálními samořeznými šrouby s EPDM podložkou, která je odolná UV záření a vytváří tak dokonale těsný spoj. Životnost je stejná jako životnost krytiny, není třeba se obávat nutnosti výměny. Šroub musí být správně dotažený, tzn. nepřetažený, aby nedošlo k porušení EPDM podložky. Nedostatečně utažený šroub může způsobit netěsnost spoje. Správný moment utažení je otázkou cviku.


Krytinu Lindab Topline je doporučeno kotvit v místech okapové hrany, u štítu a u napojení dvou tabulí v každé vlně, v ploše se kotví ob vlnu. V místě přeložení se tabule spojí pomocí šroubu SL2T, popřípadě pomocí vodotěsného nýtu. V průměru vychází 7 ks šroubů/m2 a 3,5 ks nýtů/m2.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]