Zpět

Bezpečnost vždy na prvním místě

Ze všech stran se nyní ozývají požadavky na větší bezpečnost silničního provozu, letecké dopravy, přepravy zboží a v neposlední řadě i stavebních prací. Není proto divu, že téma bezpečnost ve stavebnictví a zejména pak zabezpečení staveniště bude jedním z hlavních témat blížícího se ročníku Stavebních veletrhů Brno. Ten se uskuteční v dubnu příštího roku v Brně.

Publikováno: 29.07.2007
Rubrika:
Autor: (red)

Na zabezpečení staveniště je možné podívat se hned několika pohledy. Tím prvním je zabezpečení proti „okolnímu“ světu, to znamená řádné označení staveniště, jeho oplocení a zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob. Staveniště však zároveň musí být řádně označeno i vůči dělníkům, kteří se po něm pohybují. To se týká zejména výkopů a různých prohlubní, kde může v případě nedostatečného označení hrozit minimálně úraz.

Zásady stanovují normy
Při zabezpečování staveniště je nejjednodušší vycházet z příslušných norem, které stanovují například to, že staveniště v zastavěném území nebo stavební pracoviště ve výrobních prostorách musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 metru a vstupy do těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje. Staveniště se samozřejmě ohrazuje například i u liniových staveb (dálnice, železnice), vždy patřičným způsobem. Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením, oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby.

Proti lapkům s kamerami
Druhý pohled nabízí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, ale zejména proti těm, kdo na staveniště přicházejí s cílem něco odcizit. Je to možná až k nevíře, vzhledem k charakteru a zejména hmotnosti stavebních strojů, nicméně každou chvíli se objevují situace, kdy se ze staveniště ztratí bagr či jeřáb. V tomto případě výrazně pomůže například kamerový dohled s možností přístupu přes mobilní telefon a internet. „Moderní technika dnes dokáže významně zjednodušit život všem stavebním firmám. Díky kamerám a zabezpečovacím systémům umístěným na staveništích má stavební firma možnost nejen velmi dobře zabezpečit staveniště proti nepovolaným osobám, ale zároveň si může ušetřit spoustu času, který tráví fyzickými návštěvami staveniště,“ říká David Capoušek, ředitel společnosti NetRex, která se zabývá právě kamerovými zabezpečovacími systémy. Podle jeho slov se v řadě případů stačí podívat na staveniště vzdáleně a nezbytné věci vyřídit přes mobilní telefon.

Elektronika zabezpečí vše
Samozřejmě k zabezpečení staveniště zejména pro zloděje je možné využít celou řadu zabezpečovacích prvků od již zmíněných kamer až po nejrůznější druhy alarmů. Stavební firmy volí také často možnost spolupráce s některou bezpečnostní službou a jejím centrálním pultem ochrany. Podle Davida Capouška patří k stále častějším způsobům zabezpečení stavenišť kombinace zabezpečovacího a kamerového systému s dálkovým přístupem, a to celé volitelně připojené právě na pult centrální ochrany. Zabezpečení staveniště se liší podle druhu dotyčné stavby a také podle stupně její rozestavěnosti. Jiný způsob investor zvolí pro zabezpečení objektu v okamžiku realizace hrubé stavby a jiný v okamžiku dodělávání vnitřních prostor. Podle způsobu a rozsahu zabezpečení objektu se také liší jeho cena.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]