Zpět

Take off House

V článku popíšeme projekt netradičního rodinného domu architekta Michala Kutálka. Projekt domu byl postupně zpracováván pro konkrétní osobu – lékaře-chirurga. Vlivem své profese, odehrávající se ve sterilním prostředí, nevyžadoval uplatnění líbivých teplých barev a materiálů. Investor byl ochoten pustit se do netradičního pojetí architektury.

Publikováno: 20.06.2007
Rubrika: ,
Autor: (red)

V průběhu prací na architektonické studii však ze zakázky sešlo. Po několika letech jsem se rozhodl projekt oprášit a dokončit jej, ještě jako student, v rámci školního ateliéru architekta Floriána na ČVUT. Projekt není pouze virtuální školní cvičení, ale vychází ze skutečných požadavků původního investora.
Objekt zkoumá možnosti propojení průmyslového designu s architekturou a „uměním“. Dost často jsou tato odvětví od sebe striktně oddělována. Hranice ale nemusí být tak jednoznačná…
Objekt se snaží mezi těmito odvětvími eliminovat pomyslnou dělicí čáru, snaží se být vším současně. Jedná se o „objekt pro život“, který je naplněn dalšími, k dnešnímu životu potřebnými objekty… Průmyslový design je spojovacím článkem mezi uměním a architekturou, proto projekt přebírá inspiraci více než z tradiční architektury z oblasti automobilového či leteckého průmyslu.


Pohled z ulice (vizualizace)

Dům je navržen na rozlehlý pozemek ve Zlíně. Jedná se o okrajovou část města, která hraničí s lesem. Objekt se zakusuje do prudkého svahu. Navržená opěrná zeď, vycházející z hmoty spodní části domu, vytváří bariéru – nahrazuje funkci plotu. Zeď rozděluje pozemek na veřejnou a intimní část. Navržená rampa překonává téměř 3 m výškového rozdílu a na západní straně pozemku vyúsťuje na terasu. Ta je propojena s interiérem posuvnými skleněnými příčkami.
Od počátku prací na studii byla zvažována ocel jako hlavní konstrukční materiál. To předurčilo i výslednou formu objektu. Ocel doplňuje pohledový beton a elektrochromatické stmívatelné sklo. Ocelový plášť volně přechází mezi interiérem a exteriérem, stává se tak sjednocujícím prvkem celého objektu.
Proces návrhu pláště je řízen kritériem únosnosti konstrukce pláště, tepelně izolační odolností pláště a požadavkem na integraci rozvodů „životních funkcí“ objektu. Rozvody by měly rozvádět jednotlivé, pro život objektu důležité funkce, tak jako cévy v lidském těle, které zprostředkovávají přívod i odvod živin, tepla a energie (vodovod, kanalizace, elektroinstalace…).
Nadzemní část objektu je pojata jako samonosná ocelová prostorová příhradovina.
Před vjezdem do garáže vytváří vykonzolovaná hmota objektu dvě krytá automobilová stání.
Konstrukce je podepřena ve třech částech objektu:

  • dosednutí na opěrnou železobetonovou zeď v jižní části domu u krytých parkovacích stání,
  • dosednutí na železobetonovou konstrukci v jižní části domu nad garáží a zároveň „ocelová noha“ u vstupu do objektu z uliční strany, která dosedá na železobetonový základ,
  • železobetonový nosný hranol, který prochází I. i II. NP, ocelová konstrukce se ho dotýká čtyřmi body.

Ocelová příhradovina vytváří levitující hmotu, do které jsou vsazeny kajuty obyvatel. Příhradovina se skládá z trojúhelníkových segmentů, které vždy vytvářejí jeden větší segment.
Tyto segmenty budou svařeny z ocelových profi lů (jäklů), vyplněny tepelnou izolací a uzavřeny ocelovým plechem. Poté budou z dílny převezeny na stavbu, kde dojde za pomoci zdvihacích zařízení k sestavení a uchycení čepy. Následně budou díly zafi xovány vysokopevnostními šrouby. Jäkly budou překryty plechovými kryty, v jejichž vnitřní straně bude uchycena i izolace, která zamezí vzniku tepelných mostů.
Kvůli požární ochraně budou jäkly opatřeny protipožárním nátěrem. Některé segmenty budou obsahovat i skleněné otevíratelné či neotevíratelné výplně z laminovaného dvojskla.


Pohled do interiéru

Statický posudek provedl docent Micka z Fakulty dopravní, ČVUT Praha. Výpočtem bylo zjištěno, že při stanovení průřezu prutu na 150 × 150 × 11 mm konstrukce vyhovuje.

Zdroj: časopis KONSTRUKCE č. 3/2007, www.takeoffhouse.xf.cz

[carousel-horizontal-posts-content-slider]