Zpět

Pastelové sídliště nedaleko Zámeckého parku

V severní části pražských Čakovic tým vedoucího projektu Jiřího Škrance z divize 6 dohlíží na úpravu posledních detailů u 413 bytů první etapy výstavby obytného souboru U Zámeckého parku. Už v polovině června je totiž postupně začnou představovat budoucím majitelům. Dalších 220 bytových jednotek druhé etapy, ve kterých nyní probíhají kompletační a dokončovací práce, stavbaři předají letos v prosinci.

Publikováno: 20.06.2007
Rubrika: ,
Autor: (red)

Devět nejvýše šestipatrových staveb už dnes prosvěcuje staveniště jasnými pastelovými barvami. Nové sídliště pro více než 1.800 obyvatel bude ležet uprostřed parku, a aby zapadlo do okolí, bude mít parkování řešené zejména v suterénech. Tam, kde podzemní garáže budou vybíhat mimo obrys budov, je pokryje zelená střecha.

„Takto rozsáhlý bytový soubor včetně kompletní infrastruktury realizujeme poprvé,“ zmínil Jiří Škranc. „Po stavební stránce se jedná o běžný projekt. Domy jsou podle geologických poměrů podloží založené buď na základové desce, nebo na pilotách. Nosné konstrukce tvoří monolitický železobetonový stěnový systém s většinou jednosměrně pnutými deskami, šikmé střechy nad posledním ustupujícím podlažím podepírají dřevěné sbíjené vazníky. Fasáda je kontaktní zateplovaná, tenkovrstvá omítka má na každé budově dva odstíny, tón v tónu. Náročné je však současné dokončování velkého množství bytů, kdy našim subdodavatelům často scházejí jak řemeslníci, tak hlavně čas,“ dokončil vedoucí projektu.
Sadové úpravy sídliště doplňuje unikátní vsakovací a retenční systém pro odvádění dešťových vod, který není zaústěný do kanalizace. Jeho soustava příkopů s jezírky a bezpečnostním přepadem do potoka má menší deště vsakovat a přívalovou vodu musí po určitou dobu zadržet, aby se nepotkala s kulminační vlnou v blízkém potoce.
Nové obyvatele jistě potěší, že už při stěhování budou všechny úpravy okolí hotové, stejně jako komunikace.

Zdroj: zpravodaj Metrostav, foto Josef Husák

[carousel-horizontal-posts-content-slider]