Zpět

Broušené cihly – Porotherm CB

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl vyrábí jako první v České republice broušené cihly pro přesné zdění – systém Porotherm CB.

Publikováno: 20.06.2007
Rubrika: ,
Autor: (red)

Systém broušených cihel Porotherm CB představuje další výrazný krok vpřed ve vývoji pálených cihel z hlediska technologie zdění. Lze říci, že se jedná o ‚high-tech‘ mezi cihlami. Cihly Porotherm CB mají ložné spáry zbroušené do roviny, což umožňuje vyzdívání na speciální maltu pro tenké spáry. Nejen díky tomu mají tyto cihly mnoho unikátních výhod.

Cihly Porotherm CB se vyrábějí v zásadě stejným způsobem jako klasické cihly Porotherm, ovšem s tím rozdílem, že se ložné spáry cihle po vysušení, případně vypálení, zbrousí do roviny na speciálním zařízení se dvěma navzájem rovnoběžnými brusnými kotouči. Takto upravené cihly mají stejnou výšku s odchylkou maximálně 1 mm a dvě navzájem rovnoběžné a dokonale rovné ložné plochy.
Speciální broušené cihly si našly svoje pevné místo i na stavbách v České Republice a jejich obliba neustálé vzrůstá. Společnost Wienerberger cihlářský průmysl je prvním výrobcem broušených cihel v ČR. Broušené cihly se vyrábějí od roku 2005 v nově postaveném závodě v Jezernici na Moravě.

Zdroj: TZ Wienerberger

[carousel-horizontal-posts-content-slider]