Zpět

Vše, co potřebujete vědět o polyetylenu

V nejrůznějších výrobních odvětvích je polyetylen velmi skloňovaným pojmem. Nutno podotknout, že polyetylen je v současné době nejpoužívanějším polymerem na světě. Jeho podíl na celkové produkci je obrovský. Co však za jeho „oblibou“ stojí a proč si polyetylen zaslouží i vaši pozornost?

Publikováno: 11.07.2017
Rubrika:
Autor: (red)

Dlouhá historie polyetylenu v několika slovech

Poprvé byl polyetylen, tedy termoplast vznikající polymerací ethenu za nízkého nebo vysokého tlaku, syntetizován už v roce 1898. Ovšem až ve třicátých letech minulého století se zdařila jeho průmyslová syntéza. K samotnému zahájení promyslové výroby polyetylenu došlo v roce 1939. To se však týkalo pouze polyetylenu s nízkou hustotou. Vysokohustotní polyetylen si musel na průmyslovou výrobu počkat až do roku 1953.

Základní typy polyetylenu

Jak už bylo naznačeno výše, můžete se setkat se dvěma základními druhy polyetylenu. Polyetylen s nízkou hustotou (PE-LD) se vyznačuje odolností vůči působení vyšších teplot (80 °C). Vzhledem k tomu, že je netoxický, nachází široké využití například v potravinářském průmyslu ve formě obalového materiálu (igelitové tašky, fólie, umělohmotné přepravky a koše apod.).

Polyetylen s vysokou hustotou (PE-HD) se vyznačuje ještě lepší teplotní odolností pohybující se v rozmezí -50 °C až 110 °C. Stejně jako nízkohustotní polyetylen je odolný vůči chemickým látkám. Je častou součástí potrubních systémů, plynových rozvodů atd. V poslední době je polyetylen s vysokou hustotou čím dál častěji používán při výrobě materiálů, které v mnoha projektech nahrazují dřevo. To umožňuje snížit náklady, zlepšit užitné vlastnosti, ale také zachovat přírodní vzhled.

Vlastnosti polyetylenu

Proč je právě polyetylen tak vyhledávaný? Je to samozřejmě dáno jeho dobrými užitnými vlastnostmi. V první řadě je to velmi vysoká odolnost proti dlouhodobému působení agresivních chemikálií a rozpouštědel. Opomenout nelze ani jeho tvarovou stálost při vysokých i nízkých teplotách.

Přehled charakteristik polyetylenu

  • zdravotní nezávadnost
  • mimořádná odolnost proti většině chemických látek
  • dobré dielektrické vlastnosti
  • nenasákavost
  • odolnost vůči extrémně nízkým teplotám
  • široké možnosti využití
  • dlouhá životnost
  • nízká cena

Široké využití polyetylenu

Jak je patrné, zmíněné vlastnosti polyetylen předurčují k širokému okruhu použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích (zejména stavebnictví, chemickém průmyslu apod.), ale i běžných konstrukcích, například v rámci potrubních systémů (odpadních i vodovodních). Je využíván k výrobě kruhových tyčí, plastových desek a trubek nebo také svařovacích drátů, dále slouží ke konstrukci nádrží na dešťovou vodu, palivových nádrží či jímek. Ovšem v každodenním životě se s ním potkáte nejčastěji ve formě mikrotenových fólií, víček PET lahví a podobně.