Zpět 5 fotografií
Protisluneční izolační sklo (zdroj: DAFE-PLAST)

Ať slunce okno nespálí!

Okna využíváme odnepaměti k tomu, aby do našich domovů přinášela sluneční světlo i teplo. I ona však někdy slouží jako dvojsečná zbraň a zejména za horkých slunečných dnů mohou přivádět takové množství sluneční energie, které může mít za následek i přehřívání interiéru. Podívejte se proto s námi, jaké existují možnosti v ochraně oken proti přehřívání a které z nich jsou tou nejlepší volbou pro váš interiér.

Publikováno: 11.07.2017
Rubrika:
Autor: (red)

Protisluneční izolační sklo

Jednou z možností, jak zabránit přehřívání v letním období, je využití tzv. protislunečních skel. „Protisluneční skla jsou opatřena vrstvou pokovení, které více odráží sluneční záření, a tím pádem dokážou za letních měsíců snížit teplotu v interiéru,“ říká Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, která se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken, a dodává: „Schopnost odrážet sluneční záření je charakterizována hodnotou „g“, která se nazývá „solární faktor“ a udává, kolik procent sluneční energie projde přes izolační sklo do interiéru. Zatímco běžně používaná trojskla dosahují hodnoty g kolem 50 %, u protislunečních skel se hodnota g pohybuje okolo 30 až 35 %, propustí tedy zhruba třetinu dopadající sluneční energie,“ vysvětluje Ing. Miroslav Culka.

Protisluneční sklo i do starých oken!

Oproti většině jiných možností ochrany oken proti sluneční energii se protisluneční skla vyznačují nižšími pořizovacími náklady, přičemž například rozdíl oproti instalaci exteriérových žaluzií se pohybuje až v řádech stokorun na metr čtvereční. Výhodou je také to, že instalace protislunečních skel nevyžaduje žádnou stavební přípravu. „Protisluneční skla lze snadno instalovat i do starších oken, která umožňují osazení izolačních skel. V případě, že není možné vyměnit stávající sklo za izolační je přitom možné jako alternativu využít možnosti nalepení protisluneční folie, která je podobně efektivní jako protisluneční skla,“ říká Ing. Miroslav Culka. Nevýhodou protislunečních skel zůstává nemožnost regulace a také částečné snížení prostupu slunečního světla. „Použití protislunečních skel také značně znemožňuje využití slunečních zisků v ostatních ročních obdobích,“ dodává Ing. Miroslav Culka.

Projektové řešení stavby

Účinnou ochranu proti přehřívání vašeho interiéru může zajistit i samotné projektové řešení stavby, čehož bývá využíváno zejména u pasivních domů. Lze toho dosáhnout například zvolením vhodné orientace prosklených ploch vůči světovým stranám či využitím přesahů střech nebo jiných prvků v okolí domu, jako jsou stromy nebo další okolní budovy. „Pokud se rozhodnete pro toto řešení, které je určené výhradně pro novostavby, odpadnou vám výrazné náklady na stínící systémy. Musíte však počítat s mnohem komplexnější a náročnější přípravou projektu,“ uvádí Ing. Miroslav Culka a pokračuje: „Efektivita řešení může být navíc omezena změnami polohy slunce během dne i roku. V případě dobrého návrhu ale nejsou vyloučeny ani solární zisky, jelikož nízko položené například v jarních měsících přesah střechy neodstíní.“

Zdroj podkladů DAFE-PLAST

Venkovní stínící systémy před okna

Jedním z nejúčinnějších a zároveň nejvíce praktických způsobů, jak odstínit sluneční energii, je využití venkovních stínících systémů. „Zatímco vnitřní stínění v podobě žaluzií nebo záclon se vyznačuje nízkou efektivitou do 10 % a je využíváno především za účelem regulace světla, venkovní stínící systémy, jako jsou screenové clony, předokenní rolety či popřípadě markýzy, odrazí sluneční záření ještě před dopadem na povrch okna, a řadí se tak k nejúčinnějším způsobům odstínění s efektivitou kolem 90 %,“ vysvětluje pan Radek Havelka, obchodní ředitel značky MINIROL, která se výrobou stínících systémů zabývá, a dodává: „Jejich velkou výhodou je také to, že je lze velmi snadno regulovat. Pokud je tedy zkombinujete s okny vybavenými skly s vysokým solárním faktorem, vůbec nepřijdete o solární zisky a případnému přehřívání interiéru přitom jednoduše zabráníte zatažením stínícího prvku.“

TIP: Když látka stíní lépe jak roleta!

K největším nevýhodám některých venkovních stínících systémů patří to, že s odstíněním slunečního tepla dochází i ke snížení prostupu světla, a tím pádem i k nežádoucímu zatemnění interiéru. To ale naštěstí vůbec neplatí pro zastínění screenovými clonami! „Screeny jsou tvořeny tkaninou, která odstíní sluneční energii, a sníží tak teplotu v interiéru o 3-7 °C. Zároveň však umožňuje světlu volně proudit, díky čemuž se i při jejich úplném zatažení clony můžete bez obav věnovat například čtení nebo jiným aktivitám, ke kterým je dostatek světla nezbytný,“ uvádí pan Radek Havelka.

Ať už se tedy chystáte na novostavbu, rekonstrukci nebo pouze řešíte, jak co nejrychleji a nejjednodušeji zabránit přehřívání interiéru bez náročných stavebních úprav, vždy je tu řešení připravené právě pro vás!

Zdroj podkladů MINIROL