Zpět

Seminář Dřevostavby se věnuje i zateplení kamennou vlnou

Význam dřevěných konstrukcí a dřevostaveb ve stavebnictví stále roste. Vzhledem k právním předpisům a rozvíjejícím se metodám v této disciplíně jsou na projektanty a stavební inženýry kladeny stále vyšší nároky v oblasti jejich odbornosti a specializace. Jednu z možností pro zvýšení kvalifikace představuje například seminář Dřevostavby, jenž organizuje Moravskoslezský dřevařský klastr. V jeho rámci se lze mimo jiné seznámit i s problematikou zateplení kamennou vlnou ROCKWOOL. Seminář se koná v Ostravě – Porubě, vybírat lze ze dvou základních okruhů a několika květnových termínů. 

Publikováno: 14.05.2015
Rubrika:
Autor: (red)

Ve dnech 18. a 25. května se bude seminář věnovat tématu Akustika v dřevostavbách a Technická zařízení budov a energetika, 19. a 26. května 2015 nabídne téma Požární odolnost a bezpečnost staveb a Nosné konstrukce ze dřeva a jejich statika. Semináře jsou organizovány Moravskoslezským dřevařským klastrem (MSDK) a zařazeny do projektu celoživotního vzdělávaní ČKAIT. Účast je zdarma, návštěvníci zde obdrží i vzdělávací DVD a tištěné materiály.

Za společnost ROCKWOOL zde Ing. Pavel Matoušek představí konstrukce pro dřevostavby s požární odolností, materiály pro dřevostavby s výbornými akustickými a protipožárními vlastnostmi a také systém izolace šikmé střechy TOPROCK i izolace technických zařízení budov.

Více informací naleznete na www.rockwool.cz